Instalacje gazowe


Nasza firma oferuje:

  • przyłącza gazu -części sieci transportowej między gazociągiem zasilającym, a kurkiem głównym łącznie z zabezpieczeniem. Wykorzystywane do przymocowania instalacji gazowej do sieci operatora.
  • punkty redukcyjno-pomiarowe w celu obniżenia ciśnienia i pomiaru ilości gazu
  • przeglądy instalacji gazowych i próby szczelności
  • wymianę i doszczelnianie instalacji gazowej